Agencia de traducción Intertext, la nueva web de ABCTraduccions.

Correccions

picture
picture

Correccions y revisions de textos

Revisions i correccions de tot tipus de textos, i també de traduccions realitzades tant per altres empreses com per particulars. Galerades*, llibres, fullets o tríptics publicitaris; manuals d’instruccions de tot tipus d’aparells, programes informàtics, llibres de text i de lectura, notícies i articles de premsa, menús de restaurants, etiquetes d’aliments, informes econòmics, contractes, etc. 

El procés de revisió i/o correcció és complet: es revisa/corregeix l’estil (tenint en compte la matèria del document), la semàntica, la gramàtica, l’ortografia, la terminologia i la sintaxi.

*En les traduccions que s’hagin d’editar, abc TRADUCCIONS no es fa responsable dels errors comesos en impremta si anteriorment no s’ha sol·licitat una revisió de l’última prova. 


picture

abc TRADUCCIONS és una empresa que ofereix el servei de traducció des del 1987, amb una gran xarxa de col·laboradors traductors professionals natius.

Contacte

Tel: 93 200 30 33
Fax: 93 209 09 45
Web: www.abctraduccions.com
Email: abctraduccions@abctraduccions.com
Adreça: Muntaner 198, 6º 8º
08036 BARCELONA.